ശ്ശോ! നിങ്ങളുടെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നു ദൃശ്യമാകുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പേജ് കാണാൻ വേണ്ടി ക്രമത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ Javascript വീണ്ടും പ്രാപ്തമാക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു!
Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര് 2017

ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര് 2017

 

 

ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര് അവസാന പൂർണ്ണ ഒരു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കിലോമീറ്റർ ആണ് (കീ മാനേജ്മെന്റ് സേവനം) മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് വേണ്ടി (ഉപയോക്താവ്) അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആയി 2017. അങ്ങനെ ഈ ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സജീവമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു 2017 , വിൻഡോസ് 8. വിൻഡോസ് അകത്തുള്ളത്, വിൻഡോസ് വേണ്ടി വോള്യം ലൈസൻസ് പതിപ്പ് സജീവമാക്കുന്നു ആ യഥാർത്ഥ ഉപകരണം ആണ്.

 

ഉപയോഗിക്കാൻ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെ ക്മ്സ്നനൊ?

ക്മ്സ്നനൊ പ്രവർത്തിക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആവശ്യമാണ് 8 അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് .net ചട്ടക്കൂട് 4.0. അത് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് വിൻഡോസ് സജീവമാക്കുന്നതിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനർത്ഥം 8 ക്മ്സ്നനൊ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ അത് ഒന്നും ആവശ്യമായ. എന്നിരുന്നാലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വോള്യം ലൈസൻസ് സജീവമാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ 2017 പിന്നീട് അത് .net ചട്ടക്കൂട് ആവശ്യമാണ് 4.0.

How to run KMSnano Automatic Activator

You need Latest Version of Net frame work and just follow the below screen shots

How to Use KMSnano Automatic Activator 2017 ?

 • Download KMSnano Automatic Activator Free from Below servers
 • നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സെർവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • വിംരര് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് സത്തിൽ ശേഷം
 • ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓപ്ഷൻ മാറ്റം വരുത്താതെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ
 • എക്സ്പ്രസ് ഇംസ്തല് ശേഷം കുറച്ച് മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്
 • You see shortcut on Desktop to run KMSnano Automatic Activator
 • നിങ്ങളുടെ പതിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഭവ്യതയോടെ സജീവമാക്കുക ക്ലിക്ക്.

ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര് 2017 പറയുന്നവ സജീവമാക്കുക കഴിയുമോ

 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് Visio 2017
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പദ്ധതി 2017
 • വിൻഡോസ് 7 എന്റർപ്രൈസ്
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 2017
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് Visio 2017
 • വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ എന്റർപ്രൈസ്
 • വിൻഡോസ് 8 തൊഴില്പരമായ
 • വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ പ്രൊഫഷണൽ കൂടുതൽ X)
 • വിൻഡോസ് 8 എന്റർപ്രൈസ്
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പദ്ധതി 2017
 • മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 2017

 

 

കണ്ണാടി 1

കണ്ണാടി 2

 

 

 

 

ഇൻകമിംഗ് തിരയൽ ടേം:

 • സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര്
 • സൗജന്യ ക്മ്സ്നനൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അച്തിവതൊര്
 • ഓഫീസ് ക്മ്സ്നനൊ അച്തിവതൊര് 2013
 • ക്മ്സ്നനൊ സൗജന്യം
 • ക്മ്സ്നനൊ അച്തിവതൊര്

വൺ അഭിപ്രായം

 1. pingback: Karen

ഒരു മറുപടി വിടുക

X

എതിരെ പരിശോധിക്കുക

Removewat 2.2.7 വിൻഡോസ് 7 സൗജന്യ Activator ഇറക്കുമതി

Removewat 2.2.7 വിൻഡോസ് 7 സൗജന്യം Removewat എന്താണ് Activator ഇറക്കുമതി 2.2.7 വിൻഡോസ് ...

%d bloggers like this: