අපොයි! එය ඔබගේ ජාවාස්ක්රිප්ට් අක්රීය ඇති බව පෙනී යයි. සඳහා එය පෙනී අදහස් වන්නේ ලෙස ඔබ විසින් මෙම පිටුව බැලීම සඳහා, අපි ඔබේ කරුණාකර Javascript ඔබ නැවත සක්රීය කරගැනීමට කරුණාකර ඉල්ලා!

tag Archives: ෆේස්බුක් ගිණුම් හැකර්

ෆේස්බුක් මුරපදය හැකර් 2017

ෆේස්බුක් මුරපදය හැකර් 2017     ෆේස්බුක් මුරපදය හැකර් කුමක්ද 2017?   ෆේස්බුක් මුරපදය හැකර් 2017 පෙර අනුවාදයකින් තිබුන හැම දෙයක් ම පාහේ ඇති,නමුත් හොඳම හා විශේෂ දෙයක් කළ පිහිටා ඇත, එය වඩා අත්තිකාරම් සහ පෙර සියලු අපි සියළු අවශ්යතා වෙනුවට අලුත් version.As සිට ආරක්ෂිත සහ අපගේ නිත්ය ගනුදෙනුකරුවන් ඉල්ලීම් වේ,අපි ද ෆේස්බුක් නව යාවත්කාල සිට දන්නවා ...

වැඩිදුර කියවන්න »

අවසාන ෆේස්බුක් හැකර් v3.5.2 පූර්ණ සංස්කරණය 2016

අවසාන ෆේස්බුක් හැකර් v3.5.2 පූර්ණ සංස්කරණය 2016       අවසාන ෆේස්බුක් හැකර් v3.5.2 පූර්ණ සංස්කරණය හැඳින්වීම 2016: ෆේස්බුක් ලොව පුරා විශාල ජාලය හා පොළොව මතුපිට පුද්ගලයෙකු අප ෆේස්බුක් මාරාවේශයෙන් හා සෑම ගැන කතා කරන්න මෙතනයි Facebook.So ගැන නොදන්නා ද එය හැක් කිරීමට හැකි බව දන්නා විය හැක ...

වැඩිදුර කියවන්න »